در صورتیکه برای ورود به چت روم از شما رمز خواست به آخر اسم خود عدد اضافه کنید مثال : موج 1
پیام مدیریت : به موج چت | چت روم | آنلاین 1400 نفر خوش آمدید