در صورتیکه برای ورود به چت روم از شما رمز خواست به آخر اسم خود عدد اضافه کنید مثال : مسلم 27
پیام مدیریت : به چت روم| چتروم بزرگ | چت فارسی موج چت خوش آمدید